Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m,mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đấy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hìn

By Bảo Châu

Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m,mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đấy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích lớn hơn mảnh đất ban đầu là 115 m2.Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m,mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đấy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hìn”

Viết một bình luận