Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 7. Hai bể nước chứa 800 lít nước và 1300 lít nước. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất 15 lít/phút, bể thứ hai 25 lít/phút.

Toán Lớp 8: Bài 7. Hai bể nước chứa 800 lít nước và 1300 lít nước. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất 15 lít/phút, bể thứ hai 25 lít/phút. Hỏi sau bao lâu số nước ở bể thứ nhất bằng 2/3 số nước ở bể thứ hai?

Comments ( 2 )

 1. Gọi thời gian mở vòi chảy để số nước còn lại ở bể thứ nhất bằng 2/3  số nước ở bể thứ hai là x (phút) 
  Lượng nước chảy khỏi bể thứ nhất là 15x (lít)
  Lượng nước chảy khỏi bể thứ hai là 25x (lít)
  Lượng nước còn lại ở bể thứ nhât là 800 (lít) – 15x (lít)
  Lượng nước còn lại ở bể thứ hai là 1300 (lít) – 25x (lít)
  Theo bài ra ta có phương trình:
   (800 – 15x) = 2/3 (1300 – 25x)
  ⇔ 2400 – 45x = 2600 – 50x
  ⇔ 5x = 200
  ⇔ x = 40 (thỏa mãn điều kiện)
                       Đáp số : 40 phút

 2. Giải đáp: Sau $40$ phút số lượng nước ở bể thứ nhất bằng $\dfrac{2}{3}$ số lượng nước ở bể thứ hai.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       Gọi thời gian số lượng nước ở bể thứ nhất bằng $\dfrac{2}{3}$ số lượng nước ở bể thứ hai là $x$ (phút) $(x>0)$
  Lượng nước còn lại ở bể thứ nhất sau $x$ (phút) là: $800-15x$ $(lít)$
  Lượng nước còn lại ở bể thứ hai sau $x$ (phút) là: $1300-25x$ $(lít)$
   Theo đề bài lượng nước ở bể thứ nhất bằng $\dfrac{2}{3}$ lượng nước ở bể thứ hai nên ta có phương trình:
            $800-15x=\dfrac{2}{3}×(1300-25x)$
  ⇔ $x=40$ $(nhận)$
  Vậy sau $40$ phút số lượng nước ở bể thứ nhất bằng $\dfrac{2}{3}$ số lượng nước ở bể thứ hai.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân