Toán Lớp 8: Một người bán số sầu riêng thu hoạch được như sau: – Lần thứ nhất bán 9 trái và 1/6 số sầu riêng còn lại. – Lần thứ hai bán 18 trái và

Toán Lớp 8: Một người bán số sầu riêng thu hoạch được như sau:
– Lần thứ nhất bán 9 trái và 1/6 số sầu riêng còn lại.
– Lần thứ hai bán 18 trái và 1/6số sầu riêng còn lại mới.
– Lần thứ ba bán 27 trái và 1/6 số sầu riêng còn lại mới, v.v…
Với cách đó thì bán lần sau cùng là vừa hết và số sầu riêng bán mỗi lần đều bằng nhau.
Hỏi người đó đã bán bao nhiêu lần và số sầu riêng thu hoạch được là bao nhiêu trái?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một người bán số sầu riêng thu hoạch được như sau: – Lần thứ nhất bán 9 trái và 1/6 số sầu riêng còn lại. – Lần thứ hai bán 18 trái và”

 1. Giải đáp:
   225 quả với 5 lần bán 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số sầu riêng là x ( x thuộc N*)
  lần đầu bán sầu riêng : 9+ x-9/6
  lần thứ hai bán sầu riêng 18 + 1/6(x -9 +x-9/6)
  theo đề bài ta có:
  <=>9 + x-9/6=18+1/6(x-9=x-9/6)
  <=>54+x-9/6=18+x/6-3/2+x-9/36
  <=>x/25=27/3
  <=> x=225
   => sau lần bán thứ 3 là còn 90 quả mỗi lần bán 9+1/6(x-9)=45 quả
  l4 bán 45 quả còn 45 nên bán thêm một lần nữa mới hết 
  => bán 5 lần 

Viết một bình luận