Toán Lớp 8: Bài 4.(1 điểm)Kết thúc học kì I, lớp 8A gồm 45 học sinh dựđịnh tổchức liên hoan (chi phí chia đều cho mỗi bạn). Sau khi tính toán, có 5

Toán Lớp 8: Bài 4.(1 điểm)Kết thúc học kì I, lớp 8A gồm 45 học sinh dựđịnh tổchức liên hoan (chi phí chia đều cho mỗi bạn). Sau khi tính toán, có 5 bạn do hoàn cảnh khó khăn nên mỗi bạn chỉđóng 20 000 đồng, do đó mỗi bạn còn lại phải đóng thêm 10 000 đồng so với dựkiến ban đầu. Hỏi tổng chi phí liên hoan của lớp 8A là bao nhiêu

TRẢ LỜI

 1. 5 bạn hoàn cảnh khó khăn đóng tổng cộng số tiền là:
  20 000 . 5 = 100 000(đồng)
  Số bạn phải đóng thêm tiền:
  45 – 5 = 40 (bạn)
  40 bạn phải đóng thêm số tiền :
  40 x 10 000 = 400 000 (đồng)
  Theo dự kiến ban đầu, mỗi bạn phải nộp:
  (400 000 : 5) + 20 000 = 100 000(đồng) (Vì số tiền 400000 mà các bạn phải đóng thêm là số tiền bù trừ cho 5 bạn còn lại)
  Tổng chi phí liên hoan của lớp là:
  100 000 . 45 = 4 500 000(đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận