Toán Lớp 4: Hiện nay, tuổi mẹ gấp 7 lần tổng tuổi hai con. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ bằng 8/3 tổng tuổi hai con. Tính tuổi của mẹ hiện nay.

Toán Lớp 4: Hiện nay, tuổi mẹ gấp 7 lần tổng tuổi hai con. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ bằng 8/3 tổng tuổi hai con. Tính tuổi của mẹ hiện nay.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 35 (tuổi)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì sau 5 năm cả mẹ và con đều tăng 5 tuổi nên:
  Tổng số tuổi mẹ con hiện nay là :
  50 – (5+5) = 40(tuổi)
  Tuổi con hiện nay là :
  40 : (7 + 1) x 1 = 5(tuổi)
  Tuổi mẹ hiện nay là :
  5 x 7 =35 (tuổi)
   

  Trả lời

Viết một bình luận