Toán Lớp 8: Bài 1 tính giá trị đẳng thức a) 8x^3 -12x^2+6x-1 tại x = 1/2 b) x^2 – 10x +25 tại x = 15

Toán Lớp 8: Bài 1 tính giá trị đẳng thức
a) 8x^3 -12x^2+6x-1 tại x = 1/2
b) x^2 – 10x +25 tại x = 15

TRẢ LỜI

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  a, Thay x=1/2 vào biểu thức ta có :
  8*(1/2)^3-12*(1/2)^2+6*1/2-1
  = 1  – 3 + 3 – 1
  = 0
  b, Ta có :
  x^2 – 10x + 25
  = x^2 – 2.5.x + 5^2
  = (x-5)^2
  Thay x=15 vào biểu thức ta có :
  = (15 – 5)^2
  = 10^2
  = 100

  Trả lời

Viết một bình luận