Toán Lớp 8: Bài 1. Cho tứ giác ABCD, đường chéo BD là đường trung trực của AC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và AB. Vẽ ME cuông góc BC và N

By Melanie

Toán Lớp 8: Bài 1. Cho tứ giác ABCD, đường chéo BD là đường trung trực của AC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và AB. Vẽ ME cuông góc BC và NF vuông góc CD(E = BC,F ECD). Chứng minh rằng ba đường thẳng ME, NF và AC đồng quy
Mọi người vẽ hình giúp mình được không ạ ????.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1. Cho tứ giác ABCD, đường chéo BD là đường trung trực của AC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và AB. Vẽ ME cuông góc BC và N”

Viết một bình luận