Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 1. Cho tứ giác ABCD, đường chéo BD là đường trung trực của AC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và AB. Vẽ ME cuông góc BC và N

Toán Lớp 8: Bài 1. Cho tứ giác ABCD, đường chéo BD là đường trung trực của AC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và AB. Vẽ ME cuông góc BC và NF vuông góc CD(E = BC,F ECD). Chứng minh rằng ba đường thẳng ME, NF và AC đồng quy
Mọi người vẽ hình giúp mình được không ạ ????.

Comments ( 1 )

  1. Gửi bạn 
    Xin 5* và ctlhn
     

    toan-lop-8-bai-1-cho-tu-giac-abcd-duong-cheo-bd-la-duong-trung-truc-cua-ac-goi-m-n-lan-luot-la-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie