Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, AB=40cm. Trên cạnh AC lấy một điểm M sao cho AM bằng 1/4 cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, AB=40cm. Trên cạnh AC lấy một điểm M sao cho AM bằng 1/4 cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB và cắt cạnh BC tại N.
a.So sánh diện tích tam giác ANB với diện tích tam giác AMB.
b.Tìm tỉ số diện tích của tam giác BAM và tam giác ANC.
c.Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    chúc bạn học tốt^ ^

    toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-vuong-goc-o-a-ab-40cm-tren-canh-ac-lay-mot-diem-m-sao-cho-am-bang-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh