Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, AB=40cm. Trên cạnh AC lấy một điểm M sao cho AM bằng 1/4 cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB

By Mỹ anh

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, AB=40cm. Trên cạnh AC lấy một điểm M sao cho AM bằng 1/4 cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB và cắt cạnh BC tại N.
a.So sánh diện tích tam giác ANB với diện tích tam giác AMB.
b.Tìm tỉ số diện tích của tam giác BAM và tam giác ANC.
c.Tính độ dài đoạn thẳng MN.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A, AB=40cm. Trên cạnh AC lấy một điểm M sao cho AM bằng 1/4 cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB”

Viết một bình luận