Toán Lớp 8: `A= {x-4}/{x^2-16}` Để tính giá trị của phân thức tại `x = 5; x = 4`

Toán Lớp 8: A= {x-4}/{x^2-16}
Để tính giá trị của phân thức tại x = 5; x = 4

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `A= {x-4}/{x^2-16}` Để tính giá trị của phân thức tại `x = 5; x = 4`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = x – 4 / x ^ 2 – 16
  A = x – 4 / ( x – 4 ) ( x + 4 )
  A = 1 / x + 4
  Thay x= 5 vào biểu thức A ta có:
  = 1 / 5 + 4
  = 1 / 9
  Vậy biểu thức A tại x= 5 là 1 / 9
  Thay x= 4 vào biểu thức A ta có:
  = 1 / 4 + 4
  = 1 / 8
  Vậy biểu thức A tại x= 4 là 1 / 8.

Viết một bình luận