Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: `A= {x-4}/{x^2-16}` Để tính giá trị của phân thức tại `x = 5; x = 4`

Toán Lớp 8: A= {x-4}/{x^2-16}
Để tính giá trị của phân thức tại x = 5; x = 4

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = x – 4 / x ^ 2 – 16
  A = x – 4 / ( x – 4 ) ( x + 4 )
  A = 1 / x + 4
  Thay x= 5 vào biểu thức A ta có:
  = 1 / 5 + 4
  = 1 / 9
  Vậy biểu thức A tại x= 5 là 1 / 9
  Thay x= 4 vào biểu thức A ta có:
  = 1 / 4 + 4
  = 1 / 8
  Vậy biểu thức A tại x= 4 là 1 / 8.

 2. Gửi bạn:
  $ĐKXĐ:x\neq ±4$
  Vì $x\neq ±4$
  $⇒$ $x=5$ thỏa mãn
  $A=\dfrac{5-4}{5^2-16}$ 
  $A=\dfrac{1}{25-16}$ 
  $A=\dfrac{1}{9}$ 
  Vậy $A=\dfrac{1}{9}$ khi $x=5$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh