Toán Lớp 7: với y^2 = x thì y có phải là hàm số của x không ai đúng đầu tiên cho ctlhn+5*+tks

Toán Lớp 7: với y^2 = x thì y có phải là hàm số của x không
ai đúng đầu tiên cho ctlhn+5*+tks

0 bình luận về “Toán Lớp 7: với y^2 = x thì y có phải là hàm số của x không ai đúng đầu tiên cho ctlhn+5*+tks”

 1. Answer
  $\text{Khái niệm hàm số: Một giá trị của x tương ứng với 1 giá trị duy nhất}$
  $\text{của y}$
  $\text{Ta có:}$ y^2 = x
  => y = +-x
  => $\text{Có hai giá trị.}$
  $\text{Vậy}$ y^2 = x $\text{không là hàm số}$

  Trả lời

Viết một bình luận