Toán Lớp 8: a^2+b^2/z^3+x^2y*x^2-y^2/x^4-b^4

Toán Lớp 8: a^2+b^2/z^3+x^2y*x^2-y^2/x^4-b^4

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a^2+b^2/z^3+x^2y*x^2-y^2/x^4-b^4”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x2+y2=a2+b2⇒x2−a2=b2−y2⇔(x−a)(x+a)=(b−y)(b+y)(1)
  Mà x+y=a+b⇒x−a=b−y
  + Nếu x−a=b−y=0⇔x=a;y=b thì ( 1 ) thành 0 = 0 ( thỏa mãn )
  + Nếu x−a=b−y≠0 thì ( 1 ) ⇔x=a=b+y⇔x−y=b−a
  Lại có: x+y=a+b
  Cộng 2 phương trình theo vế , ta được: 2x=2b⇒x=b
  Trừ 2 phương trình theo vế, ta được: 2y=2a⇒y=a
  Vậy:x=a;y=b hoặc 

  Trả lời

Viết một bình luận