Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cần gấp ạ 1. cho tam giác ADE vuông tại A có góc ADE = 56 độ. số đo góc AED bằng: A. 45 độ B. 55 độ C. 34 độ D. 24 độ 2. cho đại lượng

Toán Lớp 7: cần gấp ạ
1. cho tam giác ADE vuông tại A có góc ADE = 56 độ. số đo góc AED bằng:
A. 45 độ
B. 55 độ
C. 34 độ
D. 24 độ
2. cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = -6. Khi y = -30 thì giá trị của x tương ứng là:
A. x=6
B. x=-30
C.x=-5
D.x=5
3. cho tam giác ABC có góc B = góc C, A =114 độ. Số đo góc C là:
A. 24 độ
B. 66 độ
C. 33 độ
D. 85 độ

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   Câu 1:
  Xét ΔADE vuông tại A
  \hat{ADE}+\hat{AED}=90^0
  Mà: \hat{ADE}=56^0
  =>\hat{AED}=90^0-\hat{ADE}=90^-56^0=34^0
  -> Chọn: C
  Câu 2:
  Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x 
  ->y=kx (k\ne0)
  Theo hệ số tỉ lệ k=-6 
  ->y=-6x
  Khi y=-30 thay vào biểu thức trên ta được 
  -6x=-30
  <=>x=(-30)/(-6)=5
  Vậy khi y=-30 thì x=5
  -> Chọn: D
  Câu 3:
  Xét ΔABC có:
  \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^0
  =>\hta{B}+\hat{C}=180^0-114^0=66^0
  Mà: \hat{B}=hat{C}
  =>2\hat{B}=66^0
  =>\hat{B}=\hat{C}=33^0
  -> Chọn: C

 2. 1) Vì tam giác ADE vuông tại A ⇒ A = $90^o$
  Áp dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác :
  $\widehat{AED}$ = $180^o$ – $56^o$ – $90^o$ = $34^o$
  ⇒ Chọn C. $34^o$
  2) Ta có : x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
  ⇒ y = kx (k$\neq$ 0)
  Vì k = -6 , y= -30
  ⇒ -30 = -6 × x ⇒ x = 5
  ⇒ Chọn D. x= 5
  3) Áp dụng công thức tính 2 góc đáy cân :
  $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ = $\dfrac{180^o – 114^o}{2}$ = 33^o
  ⇒ $\widehat{C}$ = 33^o
  ⇒ Chọn C. 33^o
  Công thức tính 2 góc đáy cân :
  $\dfrac{180^o – góc đỉnh}{2}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )