Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=4.5+2^2.(8-3)(cm) là

Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=4.5+2^2.(8-3)(cm) là

Comments ( 2 )

 1. Độ dài cạnh a là:
  a=4.5+2^2.(8-3)
  a=20+4.5
  a=20+20
  a=40 (cm)
  S_{hv}=a.a=40.40=1600(cm^2)

 2. Lời giải chi tiết:
  Độ dài cạnh hình vuông là:
            4.5+2^2.(8-3)=40 (cm)
  Diện tích hình vuông đó là:
            40xx40=1600 (cm^2)
  Vậy diện tích hình vuông đó là 1600 cm^2.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh