Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=4.5+2^2.(8-3)(cm) là

Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=4.5+2^2.(8-3)(cm) là

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=4.5+2^2.(8-3)(cm) là”

  1. Lời giải chi tiết:
    Độ dài cạnh hình vuông là:
              4.5+2^2.(8-3)=40 (cm)
    Diện tích hình vuông đó là:
              40xx40=1600 (cm^2)
    Vậy diện tích hình vuông đó là 1600 cm^2.

    Trả lời

Viết một bình luận