Toán Lớp 5: theo kế hoạch,nhà máy phải sản xuất 350 xe đạp.Đến cuối tháng 9,xưởng đó đã sản xuất được 320 xe đạp. a)Hỏi tỉ số phần trăm số xe đạp đ

Toán Lớp 5: theo kế hoạch,nhà máy phải sản xuất 350 xe đạp.Đến cuối tháng 9,xưởng đó đã sản xuất được 320 xe đạp.
a)Hỏi tỉ số phần trăm số xe đạp đã sản xuất so với kế hoạch là bao nhiêu?
b)Xưởng đó còn phải sản xuất bao nhiêu phần trăm nữa?
Nhah giúp tui.Bài khó quá

0 bình luận về “Toán Lớp 5: theo kế hoạch,nhà máy phải sản xuất 350 xe đạp.Đến cuối tháng 9,xưởng đó đã sản xuất được 320 xe đạp. a)Hỏi tỉ số phần trăm số xe đạp đ”

 1. Tỉ số phần trăm số xe đạp so với kế hoạch là:
               ( 320 : 350 ) x 100 = 91,428 %
  Xưởng đó còn phải làm số phần trăm là:
               100 – 91,428 = 8,572 %
                        Đáp số: a)  91,428 %
                                     b)  8,572 %

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tỉ số phầm trăm số xe đạp đối với kế hoạch là :
  320 : 350 x 100 = 91,4285%
  Số phần trăm xưởng còn phải làm nữa là :
  100 – 91,4285 =5,8715%
  Đáp số : 5,8715
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Muốn tính tỉ số phần trăm kế hoạch đã làm thì ta chỉ việc lấy kế hoạch đã làm chia cho kế hoạch đã cho dự kiến. Muốn tính tỉ số phần trăm phải làm nữa thì ta lấy kế hoạch đã dự kiến là 100% trừ cho số phần trăm đã làm.
  Chúc bạn học tốt! 

  Trả lời

Viết một bình luận