Toán Lớp 8: 64 -x^2 -y^2 +2*x*y giai ho minh mn

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 8: 64 -x^2 -y^2 +2*x*y giai ho minh mn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 64 -x^2 -y^2 +2*x*y giai ho minh mn”

 1. Giải đáp:Đề bài là phân tích đa thức thành nhân tử?Sau bạn ghi đề bài vào để làm ạ!
  64-x^2-y^2+2xy
  =64-(x^2-2xy+y^2)
  =8^2-(x-y)^2
  =[8-(x-y)][8+x-y]
  =(8+y-x)(8+x-y)

  Trả lời

Viết một bình luận