Toán Lớp 5: cho 1 số có 2 chữ số , khi ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ sô 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168. tìm số đã cho

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 5: cho 1 số có 2 chữ số , khi ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ sô 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168. tìm số đã cho

0 bình luận về “Toán Lớp 5: cho 1 số có 2 chữ số , khi ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ sô 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168. tìm số đã cho”

 1. gọi số đó là xy
  theo bài ra ta có:
       xy+1xy=168
       xy+100+xy=168
       xy+xy=168-100
       xy xx 2=68
           xy=68:2
           xy=34
      Vậy số đó là 34

  Trả lời
 2. khi viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 1, thì ta được số mới lớn hơn số ban đầu là 100 đơn vị 
  Số đã cho là:
  (168-100):2=34
  Đáp số: 34
  $@Masonn$
   

  Trả lời

Viết một bình luận