Toán Lớp 7: tính nhanh B = 1/3*5 + 1/5*7 + -..+ 1/97*99

By Hòa Tâm

Toán Lớp 7: tính nhanh
B = 1/3*5 + 1/5*7 + ……+ 1/97*99

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tính nhanh B = 1/3*5 + 1/5*7 + -..+ 1/97*99”

 1. Giải đáp:
  B = \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + … + \frac{1}{97.99}
  2 . B = 2 . (\frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + … + \frac{1}{97.99})
  2 . B = \frac{2}{3.5} + \frac{2}{5.7} + … + \frac{2}{97.99}
  2 . B = \frac{1}{3} – \frac{1}{5} + \frac{1}{5} – \frac{1}{7} + … + \frac{1}{97} – \frac{1}{99}
  2 . B = \frac{1}{3} – \frac{1}{99}
  2 . B = \frac{32}{99}
  B = \frac{32}{99} : 2
  B = \frac{16}{99}
  Chúc học tốt!!!
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận