Toán Lớp 11: Kết luận nào sau đây là đúng? A biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 0 B Biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 1

By Ðan Khanh

Toán Lớp 11: Kết luận nào sau đây là đúng?
A biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 0
B Biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 1
C biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P ( A) >0
D biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) < 1

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Kết luận nào sau đây là đúng? A biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 0 B Biến cố A là biến cố rỗng khi và chỉ khi P( A) = 1”

Viết một bình luận