Toán Lớp 8: Phân biệt cách tìm min , max ( chỉ ra giống nhau và khác nhau)

By Băng

Toán Lớp 8: Phân biệt cách tìm min , max ( chỉ ra giống nhau và khác nhau)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân biệt cách tìm min , max ( chỉ ra giống nhau và khác nhau)”

 1. text{Min} là giá trị nhỏ nhất, Max là giá trị lớn nhất , là giới hạn tập giá trị của 1 hàm số, nó đều chỉ có 1 giá trị

  Còn cực đại, cực tiểu thì có thể có nhiều giá trị y ứng vs các giá trị x khác nhau. CĐ, CT chưa chắc phải là max, min.

  text {Max} là GTLN , min là GTNN
  Nhưng cực đại khác , cực đại có thể > or < cực tiểu nhưng
  cực đại : qua nghiệm của y’ đổi dấu từ (+) => (-) và cực tiểu qua nghiệm y’ đổi dấu từ (-) –> +

  Trả lời

Viết một bình luận