Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: 10x^3- 54y^3 phân tích đa thức thành nhân tử ( giúp mình với mình sắp thi rồi )

Toán Lớp 8: 10x^3- 54y^3 phân tích đa thức thành nhân tử ( giúp mình với mình sắp thi rồi )

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  10x^3 – 54y^3
  = 2*5x^3 – 2*27y^3
  = 2*(5x^3 – 27y^3)

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Phân tích đa thức thành nhân tử
   10x^3 – 54y^3
  = 2(5x^3 – 27y^3)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương