Toán Lớp 5: 7m vuông 7 de xi met vuông bằng bao nhiêu mét vuong?

Toán Lớp 5: 7m vuông 7 de xi met vuông bằng bao nhiêu mét vuong?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 7m vuông 7 de xi met vuông bằng bao nhiêu mét vuong?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  7m^2 7dm^2=7m^2+7dm^2
  Ta có: 1dm^2=1:100m^2=0,01m^2
  =>7dm^2=7:100m^2=0,07m^2
  =>7m^2 7dm^2=7m^2+7dm^2=7m^2 +0,07m^2=7,07 m^2
  Vậy 7m^2 7dm^2=7,07 m^2
   

Viết một bình luận