Toán Lớp 8: Giúp mình với cảm ơn ạ. Hứa vote 5 sao và cho ctlhn nhé Cho tam giác ABC có AB= 9 cm, AC= 12cm , BC = 7 cm. Chứng minh góc B= 2 lần góc

Toán Lớp 8: Giúp mình với cảm ơn ạ. Hứa vote 5 sao và cho ctlhn nhé
Cho tam giác ABC có AB= 9 cm, AC= 12cm , BC = 7 cm. Chứng minh góc B= 2 lần góc C
( Tạo thêm hình vẽ thành 2 tam giác đồng dạng) Kẻ cả hình với nha

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp mình với cảm ơn ạ. Hứa vote 5 sao và cho ctlhn nhé Cho tam giác ABC có AB= 9 cm, AC= 12cm , BC = 7 cm. Chứng minh góc B= 2 lần góc”

Viết một bình luận