Toán Lớp 8: 1) tính a) (x-2) .(x+2) b) (y+1/3)(1/3-y)

By Nhã Trúc

Toán Lớp 8: 1) tính
a) (x-2) .(x+2)
b) (y+1/3)(1/3-y)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 1) tính a) (x-2) .(x+2) b) (y+1/3)(1/3-y)”

Viết một bình luận