Toán Lớp 8: Bài 1: a) tìm GTLN của A= 3/x^2 +3 b) tìm GTNN của B= 2x^2+1/x^2+1

By Hoàng Hà

Toán Lớp 8: Bài 1:
a) tìm GTLN của A= 3/x^2 +3
b) tìm GTNN của B= 2x^2+1/x^2+1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1: a) tìm GTLN của A= 3/x^2 +3 b) tìm GTNN của B= 2x^2+1/x^2+1”

Viết một bình luận