Toán Lớp 4: 3/4 dm2==.cm2 1/4×5/12+5/12×4/5=

By Xuân

Toán Lớp 4: 3/4 dm2=………….cm2
1/4×5/12+5/12×4/5=

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 3/4 dm2==.cm2 1/4×5/12+5/12×4/5=”

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Vì $1dm²=$ $100cm²$
  $⇒ 3/4 dm²$ $=75cm²$
  b) $\frac{1}{4}$ . $\frac{5}{12}$ + $\frac{5}{12}$. $\frac{4}{5}$
  = $\frac{5}{12}$.($\frac{1}{4}$+$\frac{4}{5}$)
  = $\frac{5}{12}$.($\frac{5}{20}$+$\frac{16}{20}$)
  = $\frac{5}{12}$.$\frac{21}{20}$
  = $\frac{7}{16}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận