Toán Lớp 6: 71.64+32.(-7)-13.32. Tính phép tính hợp lí (tính nhanh) giải chi tiết ra nhé, các bn lm nhanh cho mik nhé

By Linh

Toán Lớp 6: 71.64+32.(-7)-13.32. Tính phép tính hợp lí (tính nhanh)
giải chi tiết ra nhé, các bn lm nhanh cho mik nhé

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 71.64+32.(-7)-13.32. Tính phép tính hợp lí (tính nhanh) giải chi tiết ra nhé, các bn lm nhanh cho mik nhé”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  71.64+32.(-7)-13.32
  = 71.64+32.[(-7)-13.32]
  = 71.64+32.[(-7)-416]
  = 71.64+32.(-423)
  = 71.8.8+8.4.(-423)
  = 8.[71.8+4.(-423)]
  = 8.[568+(-1692)]
  = 8.(-1124)
  = -8992

  Trả lời

Viết một bình luận