Toán Lớp 5: một của hàng bán trong hai ngày đầu được 2,383 tấn gạo , bán trong 3 ngày sau được 3 tấn gạo. hỏi trung bình mỗi ngày bàn được bao nhiê

By Phương

Toán Lớp 5: một của hàng bán trong hai ngày đầu được 2,383 tấn gạo , bán trong 3 ngày sau được 3 tấn gạo. hỏi trung bình mỗi ngày bàn được bao nhiêu tạ gạo

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một của hàng bán trong hai ngày đầu được 2,383 tấn gạo , bán trong 3 ngày sau được 3 tấn gạo. hỏi trung bình mỗi ngày bàn được bao nhiê”

 1. Giải đáp:
      Bài giải
  Trong năm ngày cửa hàng bán đc số tấn gạo là 
              2.383+3=5.383(tấn)
  Trung bình mỗi ngày bàn được bao nhiêu tấn gạo là
            5.383:5=1.0766(tấn)
            Đổi:1.0766 tấn =10.766 tạ
      Đ/S:10.766 tạ gạo
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Số ngày mà cửa hàng này bán là:
  2 + 3 = 5 (ngày)
  Số tấn gạo trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là:
  (2,383 + 3) : 5 = 1,0766 (tấn)
  Đổi: 1,0766 tấn = 10,766 tạ
  Đáp số: 10,766 tạ
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre
   

  Trả lời

Viết một bình luận