Toán Lớp 8: (x-1/2y).(x+1/2y) (xy^2+1).(1-xy^2)

By Thu Giang

Toán Lớp 8: (x-1/2y).(x+1/2y)
(xy^2+1).(1-xy^2)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: (x-1/2y).(x+1/2y) (xy^2+1).(1-xy^2)”

Viết một bình luận