Toán Lớp 4: một sợi dây dài 168 mét .Người ta cắt ra thành 2 đoạn ,đoạn thứ 1 dài hơn đoạn thứ 2 38 mét .Hỏi mổi đoạn dây dài bao nhiêu mét

By Trang

Toán Lớp 4: một sợi dây dài 168 mét .Người ta cắt ra thành 2 đoạn ,đoạn thứ 1 dài hơn đoạn thứ 2 38 mét .Hỏi mổi đoạn dây dài bao nhiêu mét

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một sợi dây dài 168 mét .Người ta cắt ra thành 2 đoạn ,đoạn thứ 1 dài hơn đoạn thứ 2 38 mét .Hỏi mổi đoạn dây dài bao nhiêu mét”

Viết một bình luận