Toán Lớp 5: a/ Hùng có một cốc đầy nước lọc . Lần một Hùng uống 1/4 lượng nước trong cốc . Sau đó Hùng đổ nước giải khát CocaCola vào cho đầy cốc .

By Uyên Trâm

Toán Lớp 5: a/ Hùng có một cốc đầy nước lọc . Lần một Hùng uống 1/4 lượng nước trong cốc . Sau đó Hùng đổ nước giải khát CocaCola vào cho đầy cốc . Lần hai Hùng uống 1/2 lượng chất lỏng trong cốc rồi lại đổ CocaCola cho đầy cốc rồi uống hết .Hỏi Hùng uống thứ nào nhiều hơn ?
b/ tìm một số thập phân lớn hơn 10 và bé hơn 100 biết :
nó gồm 4 chữ số
nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số tăng gấp 9 lần so với số ban đầu (vẫn giữ nguyên vị trí dấu phẩy).
nhanh ạ cần gấp ! ai nhanh em cho câu trả lười hay nhất ạ !

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a/ Hùng có một cốc đầy nước lọc . Lần một Hùng uống 1/4 lượng nước trong cốc . Sau đó Hùng đổ nước giải khát CocaCola vào cho đầy cốc .”

 1. Giải đáp+ giải thích các bước giải :
   Câu  a)
                                                                                Bài làm 
   Lần đầu Hùng uống số nước và cocacola là:
      nước: 1-1/4 =3/4 phần
     cocacola: 0 phần
   Lần 2 Hùng uống số cocacola và nước là:
     cocacola: 1-3/4 =1/4 phần
     nước là: 1/2 – 1/4 = 1/4 phần
  Số nước còn lại sau lần 2 là:
    1-1/2 =1/2 phần 
  Lần 3 số nước là cocacola Hùng uống là: 
    Nước:  1-1/2 =1/2 phần 
    Cocacola: 1-1/2 =1/2 phần
  Vậy sau 3 lần Hùng uống là:
    Cocacola: 0+1/4 + 1/2 = 3/4 phần
    Nước : 1/4 + 1/4 + 1/2 =1 phần 
      Vậy Hùng uống nước nhiều hơn 
  Câu b: trong ảnh
                                                                    Chúc em học giỏi!
   

  toan-lop-5-a-hung-co-mot-coc-day-nuoc-loc-lan-mot-hung-uong-1-4-luong-nuoc-trong-coc-sau-do-hung

  Trả lời

Viết một bình luận