Toán Lớp 4: Anh hơn em 4 tuổi .Tổng số tuổi anh và em là 30 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi ? em bao nhiêu tuổi? CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ!

By Thu Giang

Toán Lớp 4: Anh hơn em 4 tuổi .Tổng số tuổi anh và em là 30 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi ? em bao nhiêu tuổi?
CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ!

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Anh hơn em 4 tuổi .Tổng số tuổi anh và em là 30 tuổi . Hỏi anh bao nhiêu tuổi ? em bao nhiêu tuổi? CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ!”

Viết một bình luận