Toán Lớp 6: 10^10.(-10^4) Lưu ý:đây là ^(mũ)

By Phượng Tiên

Toán Lớp 6: 10^10.(-10^4)
Lưu ý:đây là ^(mũ)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 10^10.(-10^4) Lưu ý:đây là ^(mũ)”

 1. Giải đáp:
  $-10^{14}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $10^{10}$ .($-10^{4}$ 
  =$10^{10}$ . $-10^{4}$ 
  =$-10^{10+4}$ 
  =$-10^{14}$ 
  vì khi các số tự nhiên bằng nhau có số mũ mà nhân với nhau thì ta lấy các số mũ cộng với nhau
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận