Toán Lớp 7: y=2+x ; y có tỉ lệ thuận với x k vì sao

Toán Lớp 7: y=2+x ; y có tỉ lệ thuận với x k vì sao

0 bình luận về “Toán Lớp 7: y=2+x ; y có tỉ lệ thuận với x k vì sao”

 1. $\text{- Có, vì khi $x$ tăng thì $y$ cũng tăng theo.}$
  $\text{- Ta có khi 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:}$
            $y=kx$
       ⇔ $y=2+1.x$
  $\text{- Vậy $k$ ở đây là $1$.}$

 2. #Tran
  y=2+x
  y không có tỉ lệ thuận với x.
  Giải thich: nếu: y=K.x => y tỉ lệ thuận với x
  Nhưng y=2+x => y ko tỉ lệ thuận với x

Viết một bình luận