Toán Lớp 5: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3,4 giờ = –.giờ – phút ; b) 6,2 giờ = –.giờ – phút ; c) 1,6 giờ = -…

Toán Lớp 5: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3,4 giờ = ………giờ …. phút ; b) 6,2 giờ = ………giờ …. phút ;
c) 1,6 giờ = ………giờ …. phút ; d) 4,5 giờ = ………giờ …. phút ;
e) 5,6 giờ = ………giờ …. phút ; f) 1,3 giờ = ………giờ …. phút ;
g) 2.4 giờ = ………giờ …. phút h) 2,25 giờ = ………giờ …. phút
giup mik nha dang can gap

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3,4 giờ = –.giờ – phút ; b) 6,2 giờ = –.giờ – phút ; c) 1,6 giờ = -…”

 1. Giải đáp:
  a) 3,4 giờ = 3 giờ 15 phút 
  b) 6,2 giờ = 6 giờ 30 phút
  c) 1,6 giờ = 1 giờ 10 phút
  d) 4,5 giờ = 4 giờ 12 phút
  e) 5,6 giờ = 5 giờ 10 phút
  f) 1,3 giờ = 1 giờ 20 phút
  g) 2,4 giờ = 2 giờ 15 phút
  h) 2,25 giờ =1 giờ 24 phút
  #bear
  cho mik xin hay nhat a
   

 2. a)3,4 giờ = …3..giờ 25. phút           b  ) 6,2 giờ = .6…giờ .12. phút 
  c) c) 1,6 giờ = …1…giờ ..36. phút     d) 4,5 giờ = …4.….giờ .30.. phút ;
  e) 5,6 giờ = ….5…giờ ..36. phút        f) 1,3 giờ = ..1…..giờ ..20. phút
  g) 2.4 giờ = ….2….giờ .24. phút        h) 2,25 giờ = …2….giờ ..25 phút
   CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ

Viết một bình luận