Toán Lớp 6: a) tìm ƯC của 224 và 36 b) một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá

Toán Lớp 6: a) tìm ƯC của 224 và 36
b) một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ. ( các bạn giúp mình thì mình sẽ tặng các bạn điểm)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a) tìm ƯC của 224 và 36 b) một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) ƯCLN (224; 36)
       224= 2^5. 7
       36= 2^2. 3^2
      ƯCLN (224; 36)= 2^5. 2^2= 128
      => ƯC (224;36) =Ư(128)= { 1; 2; 4; 128 }
  b) Ta có 24= 2^3. 3
                108= 2^2. 3
   => ƯCLN (24; 108) = 2^2. 3 = 12
  Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.

 2. Ư (24) = {1;2;3;4;6;8;12;24}
  Ư (36) = {1;2;3;4;6;9;12;18;36}
  => ƯC (36, 24) = {1;2;3;4;6}
  Vậy ƯC (36,20) = 1,2,3,4,6
  —————————————
  Gọi số tổ có thể chia là x.
  Ta có: x ∈ ƯC{24 ; 108}
  Ta lại có: 24 = 2³.3
                 108 = 2².3
  => ƯCLN{24 ; 108} = 2².3 = 12
  => ƯC{24 ; 108} = {1;2;3;4;5;6;12}
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 12 tổ.

Viết một bình luận