Toán Lớp 7: Câu 1 phát biểu định nghĩa hàm hàm số là gì Câu 2 cho hàm số y=f(x)=x-2 hãy tính : f(2) ; f(0) Câu 3 Cho hàm y-6 x . Tìm các giá trị c

Toán Lớp 7: Câu 1 phát biểu định nghĩa hàm hàm số là gì
Câu 2 cho hàm số y=f(x)=x-2 hãy tính : f(2) ; f(0)
Câu 3 Cho hàm y-6 x . Tìm các giá trị của x sau cho y nhận giá trị dương .

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Câu 1 phát biểu định nghĩa hàm hàm số là gì Câu 2 cho hàm số y=f(x)=x-2 hãy tính : f(2) ; f(0) Câu 3 Cho hàm y-6 x . Tìm các giá trị c”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1 phát biểu định nghĩa hàm hàm số là gì 
  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.
  Câu 2 cho hàm số y=f(x)=x-2 hãy tính : f(2) ; f(0)
  y=f(x)=x-2 
  y = f(2) = 2 – 2 = 0 
  y = f(0) = 0 – 2 = -2
  Câu 3 Cho hàm y-6 x . Tìm các giá trị của x sau cho y nhận giá trị dương .
  y= -6x
  y > 0 ⇒ -6x > 0 ⇒ x< 0
  vậy mọi x ∈ R và x<0 thì y= -6x>0
   

 2. Giải đáp:
  Câu 1 :
  Khái niệm trong SGK trang 63 lớp 7 tập 1
  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.
  Câu 2 cho hàm số y=f(x)=x-2 hãy tính : f(2) ; f(0)
  Tính :
  y=f(x)=x-2 
  y = f(2) = 2 – 2 = 0 
  y = f(0) = 0 – 2 = -2
  Câu 3 Cho hàm y-6 x . Tìm các giá trị của x sau cho y nhận giá trị dương .
  y= -6x
  y > 0 ⇒ -6x > 0 ⇒ x< 0
  Vậy : x ∈ R và x<0 thì y = -6x>0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Chúc   Bạn   Học   Tốt

Viết một bình luận