Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cóA^=90∘. Trên tia đối của tia CACA lấy điểm DD sao cho CD=CACD=CA, Trên tia đối của tia CBCB lấy điểm EE sao cho CE=C

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cóA^=90∘. Trên tia đối của tia CACA lấy điểm DD sao cho CD=CACD=CA, Trên tia đối của tia CBCB lấy điểm EE sao cho CE=CB.CE=CB. a)Chứng minh BD//AE,BD=AE.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cóA^=90∘. Trên tia đối của tia CACA lấy điểm DD sao cho CD=CACD=CA, Trên tia đối của tia CBCB lấy điểm EE sao cho CE=C”

Viết một bình luận