Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cóA^=90∘. Trên tia đối của tia CACA lấy điểm DD sao cho CD=CACD=CA, Trên tia đối của tia CBCB lấy điểm EE sao cho CE=C

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cóA^=90∘. Trên tia đối của tia CACA lấy điểm DD sao cho CD=CACD=CA, Trên tia đối của tia CBCB lấy điểm EE sao cho CE=CB.CE=CB. a)Chứng minh BD//AE,BD=AE.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  Xét ΔCBD và ΔCEA có:
  CD=CA(gt)
  CE=CB(gt)
  hat{ACE}=hat{BCD}(đối đỉnh)
  ⇒ΔCBD=ΔCEA(c.g.c)
  ⇒BD=AE
  ⇒hat{CAE}=hat{CDB}(2 góc tương ứng)
  ⇒BD//AE(2 góc sole)

   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-coa-90-tren-tia-doi-cua-tia-caca-lay-diem-dd-sao-cho-cd-cacd-ca-tren

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh