Toán Lớp 7: Với số tiền để mua 135 mét loại vải 1 có thể mua đc bao nhiêu mét vải loại 2 , biết rằng giá tiền loại vải 2 chỉ bằng 90% số tiền loại

Toán Lớp 7: Với số tiền để mua 135 mét loại vải 1 có thể mua đc bao nhiêu mét vải loại 2 , biết rằng giá tiền loại vải 2 chỉ bằng 90% số tiền loại vải 1 ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x (mét) là số mét vải loại II mua được (x > 0)
  Vì cùng số tiền, nên số mét vải mỗi loại mua được tỉ lệ nghịch với giá tiền 1 mét vải
  Ta có: 135/x = 90/100 ⇒ x = (135.100)/90 = 150
  Vậy số mét vải loại II mua được là 150m.
  @evil09
  #hoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Gọi a (mét) là số mét vải loại 2 mua được (a > 0)
  Vì cùng số tiền, nên số mét vải mỗi loại mua được tỉ lệ nghịch với giá tiền 1 mét vải
  Ta có: $\frac{135}{a}$ =90%=$\frac{90}{100}$
  ⇒ a = $\frac{135.100}{90}$ = 150
  Vậy số mét vải loại 2 mua được là 150m

  Trả lời

Viết một bình luận