Toán Lớp 7: Vẽ hình: Cho ∆ABC. Gọi E là trung điểm AC, F là trung điểm AB. Trên tia đối cảu EB lấy điểm M sao cho EM = MB. Trên tia đối

By Khánh Ngân

Toán Lớp 7: Vẽ hình: Cho ∆ABC. Gọi E là trung điểm AC, F là trung điểm AB. Trên tia đối cảu EB lấy điểm M sao cho EM = MB. Trên tia đối của FC lấy điểm N sao cho FN = FC. (Chỉ vẽ hình thôi nha)
Viết một bình luận