Toán Lớp 7: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm E(-7;-8)E(−7;−8) , F(-7;5)F(−7;5) , M(6;-6)M(6;−6) , N(-3;-8)N(−3;−8). Đường thẳng nào song song v

Toán Lớp 7: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm E(-7;-8)E(−7;−8) , F(-7;5)F(−7;5) , M(6;-6)M(6;−6) , N(-3;-8)N(−3;−8).
Đường thẳng nào song song với trục hoành?
A.NE B. FM. C.EF. DMN.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm E(-7;-8)E(−7;−8) , F(-7;5)F(−7;5) , M(6;-6)M(6;−6) , N(-3;-8)N(−3;−8). Đường thẳng nào song song v”

Viết một bình luận