Toán Lớp 8: Cho tứ giác MNPQ biết các góc M,N,P,Q lần lượt tỉ lệ với 2;3;5;8. Tính các góc của tứ giác MNPQ Giúp em với, em cần gấp

Toán Lớp 8: Cho tứ giác MNPQ biết các góc M,N,P,Q lần lượt tỉ lệ với 2;3;5;8. Tính các góc của tứ giác MNPQ
Giúp em với, em cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tứ giác MNPQ biết các góc M,N,P,Q lần lượt tỉ lệ với 2;3;5;8. Tính các góc của tứ giác MNPQ Giúp em với, em cần gấp”

 1. Giải đáp:
  \hatM=40^o
  \hatN=60^o
  \hatP=100^o
  \hatQ=160^o
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  \hatM/2=\hatN/3=\hatP/5=\hatQ/8
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  \hatM/2=\hatN/3=\hatP/5=\hatQ/8
  =(\hatM+\hatN+\hatP+\hatQ)/(2+3+5+8)
  =(\hatM+\hatN+\hatP+\hatQ)/(18)
  =360^o/18=20^o
  $*$ \hatM/2=20^o→\hatM=40^o
  $*$ \hatN/3=20^o→\hatN=60^o
  $*$ \hatP/5=20^o→\hatP=100^o
  $*$ \hatQ/8=20^o→\hatQ=160^o

  Trả lời

Viết một bình luận