Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạ

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạnh góc vuông cần có thêm diều kiện nào sao đây ?
A : BC=EF; góc= góc E
B: BC=EF ; AC=DF
C : AB=DE; AC=DF
D: BC=DE; góc B = góc E

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (Gửi bạn hình kèm theo)
  cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạnh góc vuông cần có thêm điều kiện nào sau đây ?
  A : BC=EF; góc B= góc E  (có BC = EF nhưng góc bằng nhau nên loại)
  B: BC=EF ; AC=DF     (thõa mãn yêu cầu của đề)
  C : AB=DE; AC=DF (tam giác bằng nhau theo trường hợp 2 cạnh góc vuông – loại)
  D: BC=DE; góc B = góc E (có BC = DE – loại)
  $@Pipimm~$

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-va-tam-giac-def-co-goc-a-bang-goc-b-bang-90do-de-ket-luan-tam-giac-a

Viết một bình luận