Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạ

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạnh góc vuông cần có thêm diều kiện nào sao đây ?
A : BC=EF; góc= góc E
B: BC=EF ; AC=DF
C : AB=DE; AC=DF
D: BC=DE; góc B = góc E

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (Gửi bạn hình kèm theo)
  cho tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc B bằng 90độ. Để kết luận tam giác ABC = tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền -cạnh góc vuông cần có thêm điều kiện nào sau đây ?
  A : BC=EF; góc B= góc E  (có BC = EF nhưng góc bằng nhau nên loại)
  B: BC=EF ; AC=DF     (thõa mãn yêu cầu của đề)
  C : AB=DE; AC=DF (tam giác bằng nhau theo trường hợp 2 cạnh góc vuông – loại)
  D: BC=DE; góc B = góc E (có BC = DE – loại)
  $@Pipimm~$

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-va-tam-giac-def-co-goc-a-bang-goc-b-bang-90do-de-ket-luan-tam-giac-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )