Toán Lớp 5: một bếp ăn có đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày.nhưng số người ăn thực sự nhiều hơn nên chỉ ăn được trong 30 ngày.hỏi số người tăng

Toán Lớp 5: một bếp ăn có đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày.nhưng số người ăn thực sự nhiều hơn nên chỉ ăn được trong 30 ngày.hỏi số người tăng hơn so với dự kiến là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một bếp ăn có đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày.nhưng số người ăn thực sự nhiều hơn nên chỉ ăn được trong 30 ngày.hỏi số người tăng”

 1. Nếu chỉ có 1 ngày để ăn thì có số người là:
  120 × 50 = 6000 (người)
  Số người hiện nay là:
  6000 : 30 = 200 (người)
  Số người tăng thêm là:
  200 – 120 = 80 (người)
  Đáp số: 80 người

  Trả lời
 2. 1 người ăn hết số gạo đó trong: 
  120 × 50 = 6000 (ngày) 
  Số người sau khi tăng thêm là: 
  6000 : 30 = 200 (người)
  Số người tăng thêm là: 
  200 – 120 = 80 (người)
  Đáp số: 80 người
  (Chúc bạn học tốt)

  Trả lời

Viết một bình luận