Toán Lớp 7: *Trong 2 số đây số nào lớn hơn: a) $3^{34}$ và $5^{20}$ b) $71^{5}$ và $17^{20}$

By Việt Lan

Toán Lớp 7: *Trong 2 số đây số nào lớn hơn:
a) $3^{34}$ và $5^{20}$
b) $71^{5}$ và $17^{20}$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Trong 2 số đây số nào lớn hơn: a) $3^{34}$ và $5^{20}$ b) $71^{5}$ và $17^{20}$”

Viết một bình luận