Toán Lớp 7: Trình bày bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ thời Đinh-Tiền Lê

Toán Lớp 7: Trình bày bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ thời Đinh-Tiền Lê

TRẢ LỜI

 1. Nông nghiệp:
  – Ruộng đất trong nước thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân chia ruộng đều cho nhau cày cấy và nộp thuế.
  – Hằng năm vào mùa xuân, vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền để khuyến khích nhân dân sản xuất. 
  – Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng.
  – Nhà Lê cũng chú ý làm thủy lợi.
  => Nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  – Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước, chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan.
  – Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển như nghề dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm,… 
  c) Thương nghiệp
  – Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành ở các địa phương.
  – Nhân dân miền biên giới Đại Việt- Tống thường qua lại trao đổi hàng hoá với nhau.

  Trả lời
 2. a/ nông nghiệp:
  – Ruộng đất trong nước thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân chia ruộng đều cho nhau cày cấy và nộp thuế.
  – Hằng năm vào mùa xuân, vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền để khuyến khích nhân dân sản xuất. 
  – Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng.
  – Nhà Lê cũng chú ý làm thủy lợi.
  => Nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển
  b/ thủ công nghiệp:
  – Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước, chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan.
  – Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển như nghề dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm,…
  c/ thương nghiệp:
  – Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành ở các địa phương.
  – Nhân dân miền biên giới Đại Việt- Tống thường qua lại trao đổi hàng hoá với nhau .
   

  Trả lời

Viết một bình luận