Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho đô thị hàm số y=-3x . A) Vẽ đô thị của hàm số trên . B) Điểm N (-4;-2) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

Toán Lớp 7: Cho đô thị hàm số y=-3x .
A) Vẽ đô thị của hàm số trên .
B) Điểm N (-4;-2) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

Comments ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a)$ cho x=1⇒y=-3
  cho y=0⇒x=0
  $⇒$ đồ thị hàm số y=-3x là đường thẳng qua A(1;-3) và $O(0;0)$
  $b)$ Xét điểm N(-4;-2) Thay x=-4;y=-2 vào đồ thị hàm số ta có
  -2=-3.-4⇔-2=12 (mâu thuẫn)
  Vậy điểm N(-4;-2) không thuộc đồ thị hàm số y=-3x
   

  toan-lop-7-cho-do-thi-ham-so-y-3-a-ve-do-thi-cua-ham-so-tren-b-diem-n-4-2-co-thuoc-do-thi-cua-ha

 2. Lời giải chi tiết:
  y=-3x
  a) Cho x=-1 =>y=3
  => A(-1;3) thuộc đồ thị hàm số y=-3x
  Vẽ đường thẳng OA là đồ thị hàm số y=-3x
  b) Xét N(-4;-2) có x=-4;y=-2
  =>f(-4)=-3.(-4)=12\ne-2
  Vậy điểm N không thuộc đồ thị hàm số y=-3x

  toan-lop-7-cho-do-thi-ham-so-y-3-a-ve-do-thi-cua-ham-so-tren-b-diem-n-4-2-co-thuoc-do-thi-cua-ha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )