Toán Lớp 7: Cho đô thị hàm số y=-3x . A) Vẽ đô thị của hàm số trên . B) Điểm N (-4;-2) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

By Hoài Hương

Toán Lớp 7: Cho đô thị hàm số y=-3x .
A) Vẽ đô thị của hàm số trên .
B) Điểm N (-4;-2) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?
Viết một bình luận