Toán Lớp 5: tổng kết học kì 1 lớp 5A có 25 % số học sinh được xếp loại học lực hoàn thành tốt . Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 2 bạn nữa đạt hoàn t

Toán Lớp 5: tổng kết học kì 1 lớp 5A có 25 % số học sinh được xếp loại học lực hoàn thành tốt . Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 2 bạn nữa đạt hoàn thành tốt thì tổng số học sinh hoàn thành tốt bằng 30%số học sinh cả lớp .
a, tính tổng học sinh được xếp lực tốt hoàn thành .
| b, tính số học sinh của lớp đó

TRẢ LỜI

 1. Đề: tổng kết học kì 1 lớp 5A có 25 % số học sinh được xếp loại học lực hoàn thành tốt . Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 2 bạn nữa đạt hoàn thành tốt thì tổng số học sinh hoàn thành tốt bằng 30% số học sinh cả lớp .
  a, tính tổng học sinh được xếp lực tốt hoàn thành . 
  b, tính số học sinh của lớp đó
                                                  Bài giải
  2 bạn học sinh tương đương với số phần trăm học sinh là lớp là:
                                  30% – 25% = 5%( số học sinh cả lớp)
  a, tổng số học sinh xếp lực tốt hoàn thành là:
                        2 : 5 x 25 = 10 ( học sinh)
  b, Tổng số học sinh của lớp 5A là:
                         2 : 5 x 100 = 40 ( học sinh)
                                     Đáp số: a, 10 học sinh;
                                                  b, 40 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận