Toán Lớp 4: Bài 2: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả

Toán Lớp 4: Bài 2: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả; rổ thứ hai có 112 quả; rổ thứ ba có 121 quả; rổ thứ tư có 103 quả. Sau khi bán được 1 rổ trứng gà, người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp hai lần số trứng gà còn lại. Hỏi rổ nào đựng trứng gà, rổ nào đựng trứng vịt?

TRẢ LỜI

 1.     Bài giải 
                        Tổng tất cả số trứng gà và trứng vịt lúc đầu là : 
                             45 + 56 + 60 + 75 + 85 + 92 = 479 quả 
                        Vì số trứng vịt gấp 3 lần số trứng gà nên số trứng vịt 3 phần số trứng gà 1 phần . tổng số 
                     trứng gà và trứng vịt có số phần là : 
                             3 + 1 = 4 phần 
                        Bởi 75 : 4 = 18 dư 3 nên số trứng còn lại ở rổ trứng sau khi bán là 75 quả 
                       Số trứng gà sau khi bán là : 
                              <45 + 56 + 60 + 66 + 85 + 92 > : 4 = 101 quả 
                        Số trứng gà là : 
                              101 + 75 = 176 quả 
                         số trứng vịt là : 
                               479 – 176 = 303 quả 
                                   Đáp số : trứng gà : 176 quả 
                                                 trứng vịt : 303 quả 
   

  Trả lời

Viết một bình luận