Toán Lớp 7: trả lời giúp mik cái này chụp r gửi cho mik nha a/ 11 phần 12 cộng trừ 1 phần sáu b/ trừ 7 phần 16 trừ 1 phần 18 c/ 7 phần 21 trừ trừ

By Cát Linh

Toán Lớp 7: trả lời giúp mik cái này
chụp r gửi cho mik nha
a/ 11 phần 12 cộng trừ 1 phần sáu
b/ trừ 7 phần 16 trừ 1 phần 18
c/ 7 phần 21 trừ trừ 5 phần 27
d/ trừ 5 phần 12 trừ 4 phần 9 cộng trừ 11 phần 6
e/trừ 5 phần 12 cộng 4 phần 9 trừ 11 phần sáu

0 bình luận về “Toán Lớp 7: trả lời giúp mik cái này chụp r gửi cho mik nha a/ 11 phần 12 cộng trừ 1 phần sáu b/ trừ 7 phần 16 trừ 1 phần 18 c/ 7 phần 21 trừ trừ”

 1. a. $\frac{1}{12}$ + $\frac{-1}{6}$ = $\frac{1}{12}$ + $\frac{-2}{12}$ = $\frac{-1}{12}$
  b. $\frac{-7}{16}$ – $\frac{1}{18}$ = $\frac{-63}{144}$ – $\frac{8}{144}$ = $\frac{-55}{144}$
  c. $\frac{7}{21}$ – $\frac{-5}{27}$ = $\frac{1}{3}$ – $\frac{-5}{27}$ = $\frac{9}{27}$ + $\frac{5}{27}$ = $\frac{14}{27}$
  d. $\frac{-5}{12}$ – $\frac{4}{9}$ + $\frac{11}{6}$ = $\frac{-15}{36}$ – $\frac{16}{36}$ + $\frac{66}{36}$ = $\frac{35}{36}$
  e. $\frac{-5}{12}$ + $\frac{4}{9}$ – $\frac{11}{6}$ =  $\frac{-15}{36}$ + $\frac{16}{36}$ – $\frac{66}{36}$ = $\frac{-65}{36}$

  Trả lời
 2. a)11/12+(-1)/6=11/12+(-2)/12=9/12=3/4
  b)(-7)/16-1/18=(-63)/144-8/144=(-71)/144
  c)7/21-(-5)/27=1/3+5/27=9/27+5/27=14/27
  d)(-5)/12-4/9+11/6=(-15)/36-16/36+66/36=35/36
  e)(-5)/12+4/9-11/6=(-15)/36+16/36-66/36=(-65)/36

  Trả lời

Viết một bình luận