Toán Lớp 7: 1con ngựa ăn hết một xe cỏ trong 4 ngày một con dê ăn 1 xe cỏ trong 6 ngày một con cừu ăn hết 1 xe cỏ trong 12 ngày hỏi cả ba con ăn hế

By Chi Mai

Toán Lớp 7: 1con ngựa ăn hết một xe cỏ trong 4 ngày một con dê ăn 1 xe cỏ trong 6 ngày một con cừu ăn hết 1 xe cỏ trong 12 ngày hỏi cả ba con ăn hết xe cỏ trong bao lâu giúp mik nhanh vs

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1con ngựa ăn hết một xe cỏ trong 4 ngày một con dê ăn 1 xe cỏ trong 6 ngày một con cừu ăn hết 1 xe cỏ trong 12 ngày hỏi cả ba con ăn hế”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 ngày 1 con ngựa ăn được số phần của 1 xe cỏ là : 
              1 : 4 = 1/4 ( số cỏ )
  1 ngày 1 con dê ăn được số phần của 1 xe cỏ là :
               1 : 6 = 1/6 ( số cỏ )
  1 ngày 1 con dê ăn được số phần của 1 xe cỏ là :
                1 : 12 = 1/12 ( số cỏ )
  Vậy cả 3 con ăn hết 1 xe cỏ trong :
             1/4 + 1/6 + 1/12 = 2 ngày
  ba con ăn hết xe cỏ trong 2 ngày
   

  Trả lời
 2. Một ngày 1 con ngựa ăn được số phần của 1 xe cỏ là : 
              1 : 4 = 1/4 ( số cỏ )
  Một ngày 1 con dê ăn được số phần của 1 xe cỏ là :
               1 : 6 = 1/6 ( số cỏ )
  Một ngày 1 con dê ăn được số phần của 1 xe cỏ là :
                1 : 12 = 1/12 ( số cỏ )
  Số ngày cả 3 con ăn hết 1 xe cỏ là :
             1/4 + 1/6 + 1/12 = 2 ( ngày )
                         Đáp số : 2 ngày
  Làm theo tl thuận nhaa

  Trả lời

Viết một bình luận